top of page

O COIDADO DA AUGA: Algunhas das nosas prácticas:

1.

Empregamos para o rego sistemas de goteo ou microaspersión pois produce un aforro significativo  de auga en comparación con outros sistemas. Ademáis evita a escorrentía e distribúe a auga uniformemente.

3.

Empregamos no rego augas limpas que non conteñan sustancias contaminantes para as augas subterráneas.

5.

Tentamos programar o rego máis adecuado, para que se aplique
cando sexa necesario e na cantidade
precisa (segundo as necesidades dos distintos tipos de cultivo).
É clave aplicar a cantidade que o solo
pode almacear porque o exceso de auga perderase por percolación.

2.

Revisamos regularmente as instalacións de auga e os elementos do sistema de rego. Tentamos evitar as perdas innecesarias.

4.

Recollemos e almaceamos auga da chuvia para o rego de determinadas zonas.

6.

O rego con altas temperaturas e baixas humidades relativas, aumenta considerablemente as perdas de auga no rego por aspersores. Por iso é recomendado o rego nocturno.

bottom of page