top of page
venta-de-semillas-ecologicas-en-murcia.j

SEMENTES

Melloramos a biodiversidade cultivando e saboreando as variedades empregadas tradicionalmente no mundo rural.O patrimonio das sementes ecolóxicas de variedades antigas e locais, hoxe en moitos casos en perigo de extinción, é un recurso precioso que se pode transmitir ás xeracións futuras, xa que representa unha reserva de materiais xenéticos e coñecementos que nos chegaron despois de milenios.

A mellor forma de garantir a diversidade é usala.Por este motivo promovemos o cultivo desta biodiversidade en Seitura.

20181008_195045.jpg

RAZAS ANTIGAS /AUTÓCTONAS NA GRANXA

Apostamos pola recuperación de razas tradicionais de animais de granxa.
O obxectivo non é crear un dos moitos felices oasis senón reintegrar as nosas razas rústicas e familiares na vida e na economía das granxas. Os animais e a agricultura voltan a traballar xuntos.
 
Houbo unha redución significativa nas poboacións de exemplares autóctonos a favor da produción de exemplares híbridos, o clásico polo con batería, que garante unha alta rendibilidade de carne e ovos, pero só se é criado segundo métodos intensivos.

A desaparición das razas tradicionais deu lugar a:

  • perda do patrimonio xenético de razas individuais.

  • perda de preciosidade e rareza de formas.

  • redución da diferenza de cor
    redución da resistencia e adaptabilidade ambiental
    cambio radical da dieta (alimentación e medicalización das explotacións)

  • As granxas son menos sostibles (increméntanse os gastos en medicacións, pienso,  herbicidas e fitosanitarios...)

Estamos comprometidas coas razas de GALIÑA DE MOS.

20190605_203841.jpg

FROITEIRAS

Durante séculos, xeracións de agricultores seleccionaron variedades cultivables en diversos lugares e en diferentes situacións climáticas.
Na selección preferíronse variedades con boas características organolépticas, con madurez gradual e adecuadas para diferentes usos. As variedades distinguíronse para consumo inmediato, cociña, almacenamento en caixas de froitas, secado, sidra, para usos medicinais e alimentación animal.

Coa chegada da agricultura industrial e o cultivo intensivo de froitas modernas, o patrimonio do coñecemento e dos gustos ligado ao mundo das plantas froiteiras foi irreversiblemente alterado. A intensificación dos cultivos, a aprobación de variedades, a estandarización dos procesos de produción e distribución provocaron unha perda xenética en especies froiteiras.

Manter vivas as variedades aínda presentes no noso patrimonio xenético e histórico-cultural é unha acción prioritaria para Seitura.
O obxectivo tamén é incorporar variedades antigas na nosa produción.

bottom of page