top of page
20190610_175635.jpg

O tratamento de pragas e enfermidades

Empregamos diferentes metodos e estratexias:

  • Rotación de cultivos

  • Emprego de plantas "Compañeiras" que co seu efecto alelopático evitan ou minimizan o pragas ou enfermidades.

  • Facemos a nosa propia planta: tentamos evitar que a planta chegue con algunha enfermidade o praga que se implante na nosa finca.

  • Emprego de sistemas de loita biolóxica: incorporar depredadores naturais das pragas entre a biodiversidade da nosa finca (ex.:xoaniñas, magníficas depredadores de pulgón)

  • Aplicación de productos naturais, extratos de prantas...

  • Nos casos nos que todo isto non consiga reducir os danos a un nivel aceptable, empregaremos tratamentos autorizados polo consello regulador da agricultura ecolóxica de Galicia (CRAEGA)

O AUMENTO DA BIODIVERSIDADE É PRIORITARIA NO CONTROL DE PRAGAS E ENFERMIDADES.

bottom of page