A XESTIÓN DOS RESIDUOS

Os residuos que producimos proceden, sobre todo, dos plásticos empregados en invernadoiros, envases e embalaxes dos produtos empregados en aboado, coberturas, tubos de rego... Os mais perigosos son os restos de produtos empregados en diversos tratamentos (en proceso de eliminación)

1.

Os posibles envases con residuos potencialmente tóxicos se depositarán en vertederos /puntos limpos autorizados.

3.

Empregaremos os restos vexetais e as dexecións animais para a elaboración de compost.

5

Evitaránse os malos olores dos nosos animais mantendo as instalacións en perfecto estado hixiénico.

2.

Os plásticos empregados para cubrir os suelos ou nos invernadoiros depositaránse en lugares autorizados para o súa posterior reciclaxe.

4

Xestionaremos os cadáveres de animais de acordo a normativa legal vixente.

CESTA_edited.png