top of page

A XESTIÓN DOS RESIDUOS

Os residuos que producimos proceden, sobre todo, dos plásticos empregados en invernadoiros, envases e embalaxes dos produtos empregados en aboado, coberturas, tubos de rego... 

1.

Os posibles envases con residuos potencialmente tóxicos se depositarán en vertederos /puntos limpos autorizados.

3.

Empregaremos os restos vexetais e as dexecións animais para a elaboración de compost.

5

Evitaránse os malos olores dos nosos animais mantendo as instalacións en perfecto estado hixiénico.

2.

Os plásticos empregados para cubrir os suelos ou nos invernadoiros depositaránse en lugares autorizados para o súa posterior reciclaxe.

4

Xestionaremos os cadáveres de animais de acordo a normativa legal vixente.

bottom of page