top of page

PUNTO DE RECOLLIDA-SEITURA

EN BETANZOS:

Hotel Garelos- Betanzos

HOTEL GARELOS

PUNTO RECOLLIDA SEITURA:HOTEL GARELOS

HORARIO: Xoves de 17:00 (aprox.)ata ás 22:00h

COMO CHEGAR: Praza Alfonso IX, 8, 15300 Betanzos, A Coruña (detrás do edificio da Garda civil)

OBSERVACIÓNS: Seitura enviará un mail para indicar cando o voso pedido chega ao punto de recollida. A partir dese momento, e dentro do horario indicado, podedes pasar a recollelo.

EN A CORUÑA:
HOTEL GARELOS

PUNTO RECOLLIDA SEITURA:MERCADOS

HORARIO: Xoves de 17:00 (aprox.)ata ás 22:00h

COMO CHEGAR: Praza Alfonso IX, 8, 15300 Betanzos, A Coruña (detrás do edificio da Garda civil)

OBSERVACIÓNS: Seitura enviará un mail para indicar cando o voso pedido chega ao punto de recollida. A partir dese momento, e dentro do horario indicado, podedes pasar a recollelo.

bottom of page